• Xếp theo:
Core i3-10100F / 6MB / 4.3GHZ / 4 nhân 8 luồng

Core i3-10100F / 6MB / 4.3GHZ / 4 nhân 8 luồng

Mã SP: 12224

1,890,000đ
2,250,000₫
Intel Pentium Processor G3460 (3M Cache, 3.50 GHz)

Intel Pentium Processor G3460 (3M Cache, 3.50 GHz)

Mã SP: 11171

1,552,000đ
1,783,908₫
Intel Core i3-4370 Processor (4M Cache, 3.80 GHz)

Intel Core i3-4370 Processor (4M Cache, 3.80 GHz)

Mã SP: 11170

3,538,000đ
4,314,634₫
Intel Xeon Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1230 v5 (8M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 11168

6,220,000đ
6,617,021₫
Intel Pentium Processor G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)

Intel Pentium Processor G3220 (3M Cache, 3.00 GHz)

Mã SP: 11167

1,508,000đ
1,753,488₫
Intel Celeron Processor G3900 (2M Cache, 2.80 GHz)

Intel Celeron Processor G3900 (2M Cache, 2.80 GHz)

Mã SP: 11166

995,000đ
1,117,978₫
Intel Celeron Processor G3920 (2M Cache, 2.90 GHz)

Intel Celeron Processor G3920 (2M Cache, 2.90 GHz)

Mã SP: 11165

1,250,000đ
1,623,377₫
Intel Pentium Processor G4500 (3M Cache, 3.50 GHz)

Intel Pentium Processor G4500 (3M Cache, 3.50 GHz)

Mã SP: 11164

1,953,000đ
2,381,707₫
Intel Core i3-6098P Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Intel Core i3-6098P Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Mã SP: 11163

2,790,000đ
3,032,609₫
Intel Core i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Intel Core i3-6100 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Mã SP: 11162

2,845,000đ
3,556,250₫
Intel Core i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz)

Intel Core i5-4690 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz)

Mã SP: 11161

5,454,000đ
5,993,407₫
Intel Core Processor i5-6400 (6M Cache, 2.70 GHz)

Intel Core Processor i5-6400 (6M Cache, 2.70 GHz)

Mã SP: 11160

4,563,000đ
5,014,286₫
Intel Core Processor i5-6500 (6M Cache, 3,20 GHz)

Intel Core Processor i5-6500 (6M Cache, 3,20 GHz)

Mã SP: 11159

4,929,000đ
5,938,554₫
Intel Core i7-6700 Processor (8M Cache, 4.00 GHz)

Intel Core i7-6700 Processor (8M Cache, 4.00 GHz)

Mã SP: 11158

7,601,000đ
9,383,951₫
Intel Core i7-6700K Processor (8M Cache, 4.20 GHz)

Intel Core i7-6700K Processor (8M Cache, 4.20 GHz)

Mã SP: 11157

8,513,000đ
9,354,945₫
Intel Core i7-5820K Processor (15M Cache, up to 3.30 GHz)

Intel Core i7-5820K Processor (15M Cache, up to 3.30 GHz)

Mã SP: 11156

9,697,000đ
12,929,333₫
Intel Pentium Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz)

Intel Pentium Processor G3450 (3M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 11155

1,516,000đ
1,826,506₫
Intel Pentium Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)

Intel Pentium Processor G3258 (3M Cache, 3.20 GHz)

Mã SP: 11154

1,607,000đ
1,959,756₫
Intel Pentium Processor G3260 (3M Cache, 3.30 GHz)

Intel Pentium Processor G3260 (3M Cache, 3.30 GHz)

Mã SP: 11153

1,397,000đ
1,862,667₫
Intel Pentium Processor G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)

Intel Pentium Processor G3250 (3M Cache, 3.20 GHz)

Mã SP: 11152

1,294,000đ
1,617,500₫
Intel Celeron Processor G1840 (2M Cache, 2.80 GHz)

Intel Celeron Processor G1840 (2M Cache, 2.80 GHz)

Mã SP: 11151

855,000đ
900,000₫
Intel Xeon Processor E3-1230 v2 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1230 v2 (8M Cache, 3.30 GHz)

Mã SP: 11150

5,835,500đ
6,947,024₫
Intel Core i7-3770 Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz)

Intel Core i7-3770 Processor (8M Cache, up to 3.90 GHz)

Mã SP: 11149

7,722,000đ
8,128,421₫
Intel Core i5-3570 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)

Intel Core i5-3570 Processor (6M Cache, up to 3.80 GHz)

Mã SP: 11148

5,412,000đ
6,150,000₫
Intel Core i5-3470 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz)

Intel Core i5-3470 Processor (6M Cache, up to 3.60 GHz)

Mã SP: 11147

4,950,000đ
6,346,154₫
Intel Core i5-3340 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)

Intel Core i5-3340 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)

Mã SP: 11146

4,774,000đ
5,189,130₫
Intel Core i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)

Intel Core i3-3240 Processor (3M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 11145

2,630,000đ
3,329,114₫
Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz)

Intel Pentium Processor G2030 (3M Cache, 3.00 GHz)

Mã SP: 11144

1,331,000đ
1,446,739₫
Intel Celeron Processor G1630 (2M Cache, 2.80 GHz)

Intel Celeron Processor G1630 (2M Cache, 2.80 GHz)

Mã SP: 11143

1,030,000đ
1,119,565₫
Intel Pentium Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

Intel Pentium Processor G4400 (3M Cache, 3.30 GHz)

Mã SP: 11141

1,397,000đ
1,663,095₫
Intel Pentium Processor G4520 (3M Cache, 3.60 GHz)

Intel Pentium Processor G4520 (3M Cache, 3.60 GHz)

Mã SP: 11140

2,205,000đ
2,345,745₫
Intel Core i3-6300 Processor (4M Cache, 3.80 GHz)

Intel Core i3-6300 Processor (4M Cache, 3.80 GHz)

Mã SP: 11139

3,569,000đ
4,248,810₫
Intel Core i5-6402P Processor (6M Cache, 2,80 GHz)

Intel Core i5-6402P Processor (6M Cache, 2,80 GHz)

Mã SP: 11138

4,108,000đ
4,832,941₫
Intel Core Processor i5-6600 (6M Cache, 3,30 GHz)

Intel Core Processor i5-6600 (6M Cache, 3,30 GHz)

Mã SP: 11137

5,454,000đ
6,341,860₫
Intel Core i5-6600K Processor (6M Cache, 3,50 GHz)

Intel Core i5-6600K Processor (6M Cache, 3,50 GHz)

Mã SP: 11136

5,928,000đ
7,057,143₫
Intel Xeon Processor E3-1245 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1245 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 11135

7,084,000đ
8,967,089₫
Intel Xeon Processor E3-1241 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1241 v3 (8M Cache, 3.50 GHz)

Mã SP: 11134

6,919,000đ
8,336,145₫
Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1231 v3 (8M Cache, 3.40 GHz)

Mã SP: 11133

5,932,000đ
6,310,638₫
Intel Xeon Processor E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1230 v3 (8M Cache, 3.30 GHz)

Mã SP: 11132

6,270,000đ
8,250,000₫
Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

Intel Xeon Processor E3-1220 v3 (8M Cache, 3.10 GHz)

Mã SP: 11131

4,923,000đ
6,311,538₫
Intel Core i7-5930K Processor (15M Cache, up to 3.50 GHz)

Intel Core i7-5930K Processor (15M Cache, up to 3.50 GHz)

Mã SP: 11130

14,310,000đ
17,035,714₫
Intel Core i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz)

Intel Core i7-4790K Processor (8M Cache, up to 4.00 GHz)

Mã SP: 11129

8,513,000đ
9,565,169₫
Intel Core i7-4790 Processor (8M Cache, up to 3.60 GHz)

Intel Core i7-4790 Processor (8M Cache, up to 3.60 GHz)

Mã SP: 11128

7,565,000đ
9,953,947₫
Intel Core i5-4590 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)

Intel Core i5-4590 Processor (6M Cache, up to 3.30 GHz)

Mã SP: 11127

4,930,000đ
5,244,680₫
Intel Core i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz)

Intel Core i5-4460 Processor (6M Cache, up to 3.20 GHz)

Mã SP: 11126

4,460,000đ
5,068,182₫
Intel Core i3-4360 Processor (4M Cache, 3.70 GHz)

Intel Core i3-4360 Processor (4M Cache, 3.70 GHz)

Mã SP: 11125

3,674,000đ
4,710,256₫
Intel Core i3-4350 Processor (4M Cache, 3.60 GHz)

Intel Core i3-4350 Processor (4M Cache, 3.60 GHz)

Mã SP: 11124

3,641,000đ
4,667,949₫
Intel Core i3-4170 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Intel Core i3-4170 Processor (3M Cache, 3.70 GHz)

Mã SP: 11123

2,761,000đ
3,408,642₫
Intel Core i3-4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Intel Core i3-4160 Processor (3M Cache, 3.60 GHz)

Mã SP: 11122

2,684,000đ
3,015,730₫
 Tìm kiếm
 Support
Tư vấn mực in
Tư vấn mực in
Tư vấn máy in
Tư vấn máy in
Tư vấn máy tính
 Static
 • Online:
  311
 • Today:
  549
 • Past 24h:
  1267
 • All:
  62336176